Boj o hrad I. a II.

BOJ O HRAD I. a II. – Antonín Klimek

NTK_Boj o hrad_01     NTK_Boj o hrad_02

Boj o hrad I.: Hrad a pětka 1918-1926 a Boj o hrad II.: Kdo po Masarykovi? (1926-1935).

Knihy přibližují vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 a 1926-1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví.

Autor, Antonín Klimek, jeden z nejvýraznějších badatelů o dějinách meziválečného Československa, vychází z důkladného základního pramenného výzkumu a kniha tudíž přináší řadu nových informací a pohledů.